Ares del Maestrat rehabilitarà la Casa Abadia-Casa Vicari

Ares del Maestrat rehabilitarà la Casa Abadia-Casa Vicari

02/03/2023

L'Ajuntament d'Ares del Maestrat, a través de les ajudes del Pla Conviure de la Generalitat Valenciana, disposa de 498.716,61 euros amb els quals durà a terme la rehabilitació de la Casa Abadia-Casa Vicari.


A través del Pla Conviure s'ha redactat, a més, l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït i el projecte de les obres a realitzar a la Casa Abadia-Casa del Vicari d'origen medieval. Així mateix, s'ha dut a terme la compra dels immobles al bisbat de Sogorb, anterior propietari.


Ara, després del procés de licitació pública, les obres han estat adjudicades a l'empresa Construares Maestrat, S.L, única presentada al procés de contractació. De manera general, s'arreglaran i sanejaran façanes, murs i cobertes. Quant a l'interior, s'adequaran tots els espais a les necessitats actuals amb, per exemple, nova instal·lació elèctrica i de lampisteria; col·locació de calefacció i d'un ascensor. En la zona corresponent a l'antic corral es crearà un espai d'usos múltiples.


Mitjançant la present actuació es pretén adequar aquests dos edificis patrimonials i, a partir d'un immoble actualment sense ús, aconseguir un lloc de trobada on puguin realitzar-se tot tipus d'activitats, sobretot de caràcter cultural, social, lúdic i de serveis, així com nous habitatges al poble per a oferir opcions a futurs residents.

Ares del Maestrat rehabilitará la Casa Abadía-Casa Vicari

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Ares del Maestrat , en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça de l´església, 1, Ajuntament de Ares del Maestrat , 12165, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).